An investment related to the renovation of the bridge was implemented in Terespol

Obiekt wymagał czasowego zamknięcia drogi kolejowej, prowadzącej przez most.

Tego typu obiekty wymagają przemalowań minimum 3 warstwami. Zastosowano systemy malarskie, które dostarczyła firma Malchem.

Most w Terespolu, jak widać na fotografiach jest dość dużych rozmiarów. Potrzebny był zatem system rusztowań, który wymagał odpowiedniego rozplanowania.

Podstawowym warunkiem przy zabezpieczeniach antykorozyjnych mostów jest rekomendacja niezależnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Farby muszą być odporne na agresywne warunki środowiska: warunki atmosferyczne, czynniki mechaniczne i chemiczne.

Z oferty Malchem do zabezpieczenia mostu można polecić wykonawcom te wyroby które posiadają rekomendację IBDiM, czyli: m.in.: EPOXYMAL 12 (lakier poprawiający przyczepność), EPOXYKOR M 501, EPOXYKOR MIO 501, EPOXYKOR ZN-8, PURMAL S-30, PURMAL S-90.