Tanks for liquid waste arising from the extraction of crude oil

Zabezpieczanie takich osadników musi spełniać wymagania dla klasy korozyjności C5I. Ponadto system, oprócz zabezpieczenia antykorozyjnego musi być odporny na chemikalia, które będą znajdowały się wewnątrz. System antykorozyjny, który został zastosowany do wymalowania tego obiektu, to wysokiej klasy podkład Epoxykor ZN 8 produkcji firmy‪#‎Malchem‬. Następnie aplikowano międzywarstwową farbę ‪ Epoxykor‬MIO (z antykorozyjnymi pigmenatmi barierowymi) oraz nawierzchnię‪ ‎Purmal‬ S 90.

Prezentowany tutaj zbiornik jest pierwszym z całej serii, która będzie malowana systemem Malchem. Projekt realizowany jest w Rumunii. Sprawdzony już zespół Techników z działu Technologicznego Malchem bezpośrednio doradzał rumuńskiemu inwestorowi.