Contact

Malchem Contact

Sułkowice 4, 05-650 Chynów Województwo Mazowieckie

NIP
797-00-00-688

REGON
670528185

BDO
000081520

Numer rachunku bankowego
PL35 1750 1253 0000 0000 1221 6505

Dział Handlowy
T: (+48)48 661 43 30
T: (+48)48 661 43 32
E: malchem@malchem.pl

Zamówienia:
E: zamowienia@malchem.pl

Biuro Zarządu
T: (+48)48 661 43 33

Znajdź przedstawiciela handlowego