Aktualności

31.05.2024 – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

(21-05-2024)

02.05.2024 – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

(16-04-2024)

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2023

(13-12-2023)

8 GRUDNIA – ORGANIZACJA PRACY

(04-12-2023)

Organizacja pracy w okresie świątecznym – grudzień 2023

(28-11-2023)

Informacja dotycząca Izocyjanianów

(10-08-2023)

Informujemy o obowiązkach dla przedsiębiorców wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów.

14 sierpnia ZAMKNIĘTA FIRMA

(04-08-2023)

Szanowni Państwo ,

Informujemy, że w dniach 14 i 15 sierpnia 2023r. firma Malchem jest zamknięta.

9 czerwca 2023

(06-06-2023)

Szanowni Państwo ,

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023r. firma Malchem jest zamknięta.

Maj 2023

(25-04-2023)

Szanowni Państwo ,

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023r. firma Malchem jest zamknięta.

W dniu 4 i 5 maja 2023r. będzie prowadzony dyżur , dział handlowy będzie pracował w godzinach 7-15:00 .