PUR

Malchem Products PUR

Powłoki poliuretanowe

Our polyurethane coatings are high quality bicomponent products, resistant to chemicals and non degradable under influence of UV rays (sun light). The polyurethane paints give an easy-to-clean finish with good gloss and very good colour retention over the years (they do not chalk like epoxies does). Our DTM polyurethane products can be applied as single-coat protection, directly onto properly prepared steel, iron, aluminum and galvanized steel. Polyurethane enamels are used more often as topcoats over epoxy build coats. They are suitable coatings for exposures (C2, C3, C4, C5-I, C5-M): urban, industrial and marine environment.

Due to their ability to provide high quality finish, chemical resistance and mechanical properties, they are commonly applied on structures and metal surfaces exposed on atmospheric conditions (outdoor) e.g. structural steel, external surfaces of tanks and reservoirs, bridges, transport equipment, agricultural and construction machinery and many more.

Farby podkładowe

podkłady poluyretanowe

MALKOR 2K PUR

FARBA PODKŁADOWA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych. Moze być stosowana jako gruntoemalia.

MALPUR

FARBA PODKŁADOWA ORAZ GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych eksploatowanych w środowisku korozyjnym do C3.

Emalie nawierzchniowe

emalie poliuretanowe

NEOMAL 95

EMALIA POLIURETANOWA Z WYSOKIM POŁYSKIEM

do malowania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-10

MATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-30

PÓŁMATOWA EMALIA POLIURETANOWA

do malowania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-30

PÓŁMATOWA EMALIA POLIURETANOWA

do malowania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-30 P

PÓŁMATOWA EMALIA POLIURETANOWA

do malowania maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych, aluminiowych i poliestrowych.

PURMAL S-90

EMALIA POLIURETANOWA

do malowania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, może być stosowana do malowania elementów narażonych na działanie oleju maszynowego, do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

Gruntoemalie

MALPUR

FARBA PODKŁADOWA ORAZ GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych eksploatowanych w środowisku korozyjnym do C3.

NEODUR

GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Wyrób może być stosowany do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, farba może również pełnić rolę farby nawierzchniowej w przypadku, gdy nie jest wymagany wysoki połysk.

Kolor: kolory RAL.

Zastosowanie: do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, farba może również pełnić rolę farby nawierzchniowej w przypadku, gdy nie jest wymagany wysoki połysk.

PURMAL S-10

MATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-40

PÓŁMATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-40

PÓŁMATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-40 HS

PÓŁMATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

o wysokiej zawartości części stałych do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-50

GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych – zalecana tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej.

PURMAL S-70

PÓŁPOŁYSKOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL SMC

PÓŁMATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

szybkoschnąca emalia poliuretanowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym odporna na promieniowanie UV przeznaczona do zabezpieczania powierzchni poliestrowych termoutwardzalnych typu SMC.

Lakiery

przezroczyste powłoki poliuretanowe

LAKIER POLIURETANOWY

BEZBARWNY LAKIER POLIURETANOWY

do ochronno-dekoracyjnego malowania maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.