ABC

Malchem Produkty Farby ciekłe ABC

Wszystkie produkty

ALKIFARB

SZYBKOSCHNĄCA EMALIA ALKIDOWA

Do ostatecznego malowania elementów i konstrukcji stalowych.

ALKIFARB 50

SZYBKOSCHNĄCA GRUNTOEMALIA ALKIDOWA

Półmatowa szybkoschnąca gruntoemalia na bazie modyfikowanej żywicy alkidowej.

ALKIGRUNT M

SZYBKOSCHNĄCA GRUNTOEMALIA ALKIDOWA

Do ostatecznego malowania elementów i konstrukcji stalowych.

ALKIMAL ECO

MODYFIKOWANA EMALIA ALKIDOWA

Do ostatecznego malowania elementów i konstrukcji stalowych po uprzednim zagruntowaniu farbami podkładowymi.

ALKIMAL G

EMALIA ALKIDOWA W POŁYSKU

Do ostatecznego malowania elementów i konstrukcji stalowych po uprzednim zagruntowaniu farbami podkładowym.

CARGOMAL

SZYBKOSCHNĄCA GRUNTOEMALIA NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYESTROWEJ

Wyrób przeznaczony do aplikacji na podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej.

CLEANMAL TOP

KONCENTRAT DO MYCIA I ODŁUSZCZANIA

Koncentrat do mycia i odtłuszczania powierzchni przed aplikacją wyrobów malarskich. Wyrób używany do mycia i odtłuszczania powierzchni (stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, innych metali kolorowych, tworzyw sztucznych) przed procesem malowania, w celu poprawienia przyczepności.

EPOXYKOR B

FARBA EPOKSYDOWA MODYFIKOWANA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ

Do gruntowania podwodnych części statków, doków, konstrukcji hydrotechnicznych, do gruntowania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w wodzie, glebie oraz w betonie.

EPOXYKOR HS 80

FARBA EPOKSYDOWA

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.

EPOXYKOR HS 80 MIO ALU

PODKŁAD EPOKSYDOWY
Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo  eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systemach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV może być stosowana jako gruntoemalia.

EPOXYKOR M 501

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

Do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR M 503

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

Do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR M 505

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

Do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR M 506 HS 80

FARBA EPOKSYDOWA

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.

EPOXYKOR MIO

FARBA EPOKSYDOWA

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systamach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV moze być stosowana jako gruntoeamalia.

EPOXYKOR MIO ALU

FARBA EPOKSYDOWA

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systemach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV może być stosowana jako gruntoeamalia.

EPOXYKOR PRIMER

PODKŁAD EPOKSYDOWY

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych i stalowych ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.

EPOXYKOR ZN-8

FARBA EPOKSYDOWA DO GRUNTOWANIA WYSOKOCYNKOWA

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.

EPOXYMAL 12

BEZBARWNY LAKIER EPOKSYDOWY CHEMOODPORNY

Do zabezpieczenia powierzchni stalowych, powierzchni stalowych ocynkowanych, aluminiowych, drewnianych, betonowych i ceramicznych narażonych na działanie chemikaliów. Stosowany jako powłoka doszczelniająca powierzchnie cynkowane natryskowo.

EPOXYMAL 54 M

EMALIA EPOKSYDOWA

Do malowania  konstrukcji stalowych maszyn maszyn, jako ostateczna warstwa w systemach epoksydowych. Stosowana na elementach nie narażonych na promieniowanie UV gdzie wymagana jest wysoka chemoodporność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

HARDENER 501 502

Poliaminoamidowy utwardzacz do wyrobów epoksydowych.

HARDENER 503

Poliaminowy utwardzacz do wyrobów epoksydowych.

HARDENER 505

Poliaminowy utwardzacz do wyrobów epoksydowych.

HARDENER 506

Poliaminowy utwardzacz do wyrobów epoksydowych.

HARDENER 507

Poliaminowy utwardzacz do wyrobów epoksydowych.

HYPAMAL

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA

Do nawierzchniowego malowania urządzeń i konstrukcji stalowych narażonych na działanie czynników chemicznych z atmosfery miejskiej i przemysłowej. Farba może być stosowana również na podłoże betonowe.

LAKIER POLIURETANOWY

BEZBARWNY LAKIER POLIURETANOWY

Do ochronno-dekoracyjnego malowania maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

MALKOR 2K PUR

FARBA PODKŁADOWA POLIURETANOWA

Do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych. Może być stosowana jako gruntoemalia.

MALKOR A

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD ALKIDOWY BEZCHROMIANOWY

Do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych.

MALKOR N

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD ALKIDOWY O PODWYŻSZONYM POŁYSKU

Do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych stosowana jako farba alkidowa bądź gruntoemalia.

MALKOR NC

ANTYKOROZYJNY, GRUBOPOWŁOKOWY PODKŁAD ALKIDOWY BEZCHROMIANOWY

Do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych.

MALKOR NV

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD ALKIDOWY

Podkład alkidowy do natrysku elektrostatycznego.

MALLAK

EMALIA FTALOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA

Do malowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych z drewna i zabezpieczonego antykorozyjnie metalu oraz do malowania tynków wewnętrznych (lamperii).

MALPUR

FARBA PODKŁADOWA ORAZ GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Do antykorozyjnego zabezpieczania maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych eksploatowanych w środowisku korozyjnym do C3. Może być stosowana jako gruntoemalia.

NEODUR

GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Wyrób może być stosowany do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, farba może również pełnić rolę farby nawierzchniowej w przypadku, gdy nie jest wymagany wysoki połysk.

NEOMAL 95

EMALIA POLIURETANOWA Z WYSOKIM POŁYSKIEM

Do malowania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-10

MATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-30

PÓŁMATOWA EMALIA POLIURETANOWA

Do malowania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-30 P

PÓŁMATOWA EMALIA POLIURETANOWA

Do malowania maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych, aluminiowych i poliestrowych.

PURMAL S-40

PÓŁMATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-40 HS

PÓŁMATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

O wysokiej zawartości części stałych do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-50

GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych – zalecana tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej.

PURMAL S-70

PÓŁPOŁYSKOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Do antykorozyjnego zabezpieczania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej, do zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL S-90

EMALIA POLIURETANOWA

Do malowania nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie agresywnej atmosfery przemysłowej. Może być stosowana do malowania elementów narażonych na działanie oleju maszynowego. Do zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

PURMAL SMC

PÓŁMATOWA GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

Szybkoschnąca emalia poliuretanowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym odporna na promieniowanie UV przeznaczona do zabezpieczania powierzchni poliestrowych termoutwardzalnych typu SMC.

TERMAL 200

FARBA FTALOWA ODPORNA DO TEMPERATURY 200ºC

Do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej.

TERMAL 400

SILIKONOWA FARBA TERMOODPORNA DO 400ºC

Do ochronno-dekoracyjnego malowania przedmiotów narażonych na działanie podwyższonej temperatury, np. grzejników, rurociągów itp.

TERMAL 600

SILIKONOWA FARBA TERMOODPORNA DO 600ºC

Do ochronno-dekoracyjnego malowania przedmiotów narażonych na działanie podwyższonej temperatury, np. grzejników, rurociągów itp.

TERMAL 800

SILIKONOWA FARBA TERMOODPORNA DO 800ºC

Do ochronno-dekoracyjnego malowania przedmiotów narażonych na działanie podwyższonej temperatury, np. grzejników, rurociągów itp.

TERMAL ESI

FARBA ETYLOKRZEMIANOWA CYNKOWA

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Służy również do gruntowania elementów konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatur do 500°C.

WINYGRUNT

FARBA POLIWINYLOWA DO GRUNTOWANIA CHEMOODPORNA

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych.

WINYMAL

EMALIA POLIWINYLOWA CHEMOODPORNA

Do nawierzchniowego malowania konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych podkładem poliwinylowym chemoodpornym Winygrunt.

WINYMAX M

FARBA POLIWINYLOWA NA POWIERZCHNIE STALOWE I STALOWE OCYNKOWANE, GRUBOPOWŁOKOWA

Do profesjonalnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych eksploatowanych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.