EP

Malchem Products EP

Powłoki epoksydowe

Our epoxy coatings are high quality bicomponent (two-components) products which cure chemically by crosslinking. The resulting strong coat, is abrasion, chemical and moisture resistant. They are intended for use over properly prepared steel, iron, aluminum galvanized steel and concrete surfaces. Epoxy coatings are widely used as system components or complex solutions for corrosion protection for: structural steel, power, hydro, chemical and petrochemical plants, marine applications, water treatment plants, tanks and reservoirs, to name a few. They are suitable for most of the exposures (C2, C3, C4, C5-I, C5-M, Im-1, Im-2, Im-3): urban, industrial, marine as well as immersed service conditions in water and soil.

Farby podkładowe

podkłady epoksydowe

EPOXYKOR HS 80

FARBA EPOKSYDOWA

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.

EPOXYKOR M 501

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR M 503

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR M 505

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR MIO

FARBA EPOKSYDOWA

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systamach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV moze być stosowana jako gruntoeamalia.

EPOXYKOR MIO ALU

FARBA EPOKSYDOWA

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systamach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV moze być stosowana jako gruntoeamalia.

EPOXYKOR PRIMER

PODKŁAD EPOKSYDOWY

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych i stalowych ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.

EPOXYKOR ZN-8

FARBA EPOKSYDOWA DO GRUNTOWANIA WYSOKOCYNKOWA

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej.

EPOXYMAL 12

BEZBARWNY LAKIER EPOKSYDOWY CHEMOODPORNY

do zabezpieczenia powierzchni stalowych, powierzchni stalowych ocynkowanych, aluminiowych, drewnianych, betonowych i ceramicznych narażonych na działanie chemikaliów. Stosowany jako powłoka doszczelniająca powierzchnie cynkowane natryskowo.

Powłoki pośrednie

farby epoksydowe do warstw pośrednich

EPOXYKOR MIO

FARBA EPOKSYDOWA

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systamach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV moze być stosowana jako gruntoeamalia.

EPOXYKOR MIO ALU

FARBA EPOKSYDOWA

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systamach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV moze być stosowana jako gruntoeamalia.

Gruntoemalie

emalie epoksydowe

EPOXYKOR B

FARBA EPOKSYDOWA MODYFIKOWANA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ

Do gruntowania podwodnych części statków, doków, konstrukcji hydrotechnicznych, do gruntowania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w wodzie, glebie oraz w betonie.

EPOXYKOR M 501

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR M 503

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR M 505

GRUNTOEMALIA EPOKSYDOWA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE

do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Może być stosowana jako farba podkładowa oraz gruntoemalia w przypadku eksploatacji nie narażonej na promieniowanie UV.

EPOXYKOR MIO ALU

FARBA EPOKSYDOWA

do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych, ocynkowanych ogniowo i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Stosowana również jako międzywarstwa w systamach epoksydowych bądź epoksydowo poliuretanowych. W przypadku konstrukcji nie narażonych na promieniowanie UV moze być stosowana jako gruntoeamalia.

Lakiery

przezroczyste powłoki epoksydowe

EPOXYMAL 12

BEZBARWNY LAKIER EPOKSYDOWY CHEMOODPORNY

do zabezpieczenia powierzchni stalowych, powierzchni stalowych ocynkowanych, aluminiowych, drewnianych, betonowych i ceramicznych narażonych na działanie chemikaliów. Stosowany jako powłoka doszczelniająca powierzchnie cynkowane natryskowo.