EP

Malchem Produkty Farby ciekłe EP

Powłoki epoksydowe

Farby epoksydowe MALCHEM to wysokiej jakości produkty dwuskładnikowe. Uzyskane powłoki są odporne na ścieranie, chemikalia i wilgoć. Są przeznaczone do stosowania na odpowiednio przygotowane powierzchnie stalowe, żelazne, stalowe ocynkowane aluminiowe i betonowe. Powłoki epoksydowe są szeroko stosowane jako komponenty systemowe lub złożone rozwiązania ochrony antykorozyjnej dla m.in. stali konstrukcyjnych, elektrowni, elektrowni wodnych i chemicznych, petrochemicznych, zastosowań morskich, oczyszczalni ścieków, zbiorników i zbiorników. Nadają się do stosowania we wszystkich klasach korozyjności od C2 do C5 oraz Im (zanurzeniowe środowisko).

Emalie nawierzchniowe

Farba epoksydowa specjalna